HOME          COMPANY PROFILE          SERVICE          ABOUT  US          CONTACT  US         
  งนก่อสร้าง ต่อเติมอาคาร และ โรงงานอุตสาหกรรม
     ริการงานสร้าง, ขยายโรงาน, ต่อเติมโรงงาน, โรงจอดรถภายในโรงงาน, โรงอาหาร, ห้องน้ำ ด้วยทีมงาน ที่เพรียบพร้อมด้วยความสามารถและประสบการณ์ และอุปกรณ์ที่ใช้ได้มาตราฐาน สามารถทำงานในโรงงานที่มีระบบควบคุมความปลอดภัย และ ยินดีปฏิบัติตามกฏระเบียบของโรงงานที่มีอยู่
 
     พื่อสร้างความพึงใจให้ลูกค้า เราพร้อมบริการท่านเต็มใจ ด้วยประสบการณ์ของทีมงาน, วัสดุที่ใช้ตรงตามเสป็ค, ราคาที่ย่อมเยาว์ ทำให้ท่านสามารถไว้วางใจในผลงานได้ว่าท่านจะได้รับผลงานที่มีคุณภาพในราคาที่น่าพึงพอใจ


  • Police station toilet
    งานก่อสร้างห้องน้ำ บุรุษและ สตรี รวมถึงงานสุขภัณฑ์ ให้กับสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง ชลบุรี