HOME          COMPANY PROFILE          SERVICE          ABOUT  US          CONTACT  US     
    งานเฟอร์นิเจอร์ 
        รับออกแบบ และผลิต เฟอนิเจอร์เพื่อใช้ในขบวนการผลิต อาทิเช่น ตู้เก็บพาร์ท, ชั้นวางของ, อ่างซิงค์ล้างมือ ภายใต้มาตราฐาน GMP