HOME          COMPANY PROFILE          SERVICE          ABOUT  US          CONTACT  US         

        บริษัท กิลิน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
            ป็นผู้ผลิตและบริการออกแบบงานท่ออุตสาหกรรม, ผู้ผลิตและติดตั้งงานท่อโรงงานอุตสาหกรรม, ผู้ผลิตงานโครงสร้างต่อเติมเหล็กและสแตนเลส, ผู้รับเหมางานท่อโรงงานอุตสาหกรรม, ผู้รับเหมางานก่อสร้างและต่อเติมอาคาร, ผู้ผลิต, ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ฟิตติ้ง, บริการรับจัดหาเครื่องมือช่างและอุปกรณ์งานช่าง

            ริษัทฯ มีประสบการณ์ การติดตั้งงานให้กับลูกค้า และเรามีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ และเป็นมืออาชีพ อีกทั้งยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ทำได้เป็นอย่างดี ทีมงานเราได้รับการฝึกฝนและพัฒนาความสามารถอยู่เสมอ ทางด้านเทคนิดการติดตั้งระบบความปลอดภัย ระบบคุณภาพ การตรวจสอบการติดตั้ง และการทำงานเป็นทีม เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้าสูงสุด

            ริษัทฯ สามารถช่วยเหลือท่านเกี่ยวกับการจัดหาชิ้นส่วนและอะไหล่ต่าง หลายผลิตภัณฑ์ หลายยี่ห้อเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้กระบวนการผลิตเดินไปได้อย่างต่อเนื่อง และช่วยลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตได้เป็นอย่างดี เราเข้าใจปัญหาเหล่านี้ และมีความสามารถที่จะติดตามอะไหล่ได้อย่างรวดเร็วเราให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องอะไหล่กับลูกค้า เพื่อที่จะเก็บสต็อกอะไหล่ให้เหมาะสม และช่วยลดเวลาในการสั่งซื้อ

            ารให้บริการที่ดี และคุณภาพที่สูงกว่า ทั้งทางด้านเทคนิค การติดตั้ง การตรวจสอบความพร้อมของระบบ การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นนั้น ถือเป็นงานหลักของบริษัทฯ เรามีทีมงานที่มีขีดความสามารถ ศักยภาพ และความพร้อม ในการทำงานด้านนี้โดยเฉพาะ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญและเป็นหลักประกันถึงความน่าเชื่อถือ และเชื่อมั่นที่ดี สำหรับการบริการให้กับหน่วยงานของท่าน